Księgowość

Oferujemy prowadzenie zgodnie z  przepisami polskiego prawa dwóch rodzajów księgowości rachunkowej. 

Księgowość pełna

Na ten rodzaj dokumentacji składają się:

  • prowadzenie przy użyciu komputera i przechowywanie księgi handlowej, 
  • prowadzenie i przechowywanie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji służącej do prawidłowego sporządzenia deklaracji dla podatku VAT,
  • wyliczanie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2),
  • obsługę teletransmisyjną z urzędem skarbowym,
  • rozliczenie roku podatkowego wraz ze zamknięciem ksiąg i sporządzeniem bilansu rocznego oraz zeznania rocznego.

 

Księgowość uproszczona (KPiR lub Ryczałt ewidencjonowany)

Na ten rodzaj dokumentacji składają się:

  • prowadzenie przy użyciu komputera i przechowywanie KPiR lub Ewidencji Przychodów (w zależności od wybranej przez Klienta formy),
  • prowadzenie i przechowywanie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji służącej do prawidłowego sporządzenia deklaracji dla podatku VAT,
  • wyliczanie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • obsługę teletransmisyjną z urzędem skarbowym,
  • rozliczenie roku podatkowego.