Inne usługi

Proponujemy pomoc w:

  • weryfikacji ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności ewidencji operacji gospodarczych z przepisami prawa i dokumentami wewnętrznymi jednostki,
  • sporządzeniu ekspertyz i opinii dla różnych jednostek gospodarczych,
  • przekształceniach form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej np.: z jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, ze spółki osobowej w spółkę kapitałową,
  • wycenie wartości firmy, akcji, udziałów,
  • wdrażaniu oprogramowania wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami: Pakiet InsERT, Pakiet WAPRO, SYMFONIA FK, GRAFFITI MRP,
  • realizacji prac programistycznych (C, C++, JAVA, PHP).